Vítejte na webu společnosti
Koordinace engineering s. r. o.

Specialista
na BOZP a TDI

Mám za sebou 25 let praxe v oboru stavebnictví, a to na pozicích stavbyvedoucí a technický dozor investora. Díky dlouhé praxi a velkému množství různorodých projektů vám mohu nabídnout služby té nejvyšší kvality včetně individuálního přístupu a velké flexibility.

Nyní se zabývám dvěmi službami, a to je BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a TDI (technický dozor investora).

Za svou dlouholetou kariéru jsem měl možnost pracovat na projektech ze všech odvětví, ať už se jedná o kompletně nové realizace, rekonstrukce, přístavby apod.

V portfoliu projektů, které jsem řešil je mnoho obecních, komerčních či soukromých projektů.

Potřebujete pro svůj projekt vyřešit BOZP či TDI?

TDI

Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI) nehlídá jen kvalitní provedení stavby dle projektové dokumentace a dodržení termínů.

Provádí i kontrolu financování stavby, podílí se na výběru subdodavatelů a v neposlední řadě se soustředí na kontrolou smluv.

Hlavní činností Technického dozoru investora je ušetřit finanční náklady na výstavbu.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Smyslem práce Koordinátora BOZP na staveništi je koordinace všech pracovníků a účastníků výstavby, a to tak, aby byla maximálně snížena potenciální rizika výstavbou vzniklá. Cílem práce koordinátora BOZP je vyhledávat rizika u práce všech aktuálních zhotovitelů. Současně je nutné zajistit minimalizaci ohrožení zdraví dalších osob, které se v oblasti stavby pohybují (například veřejnost, jež se nachází v blízkosti,…). Koordinátora BOZP jmenuje zadavatel stavby (investor).

Sháníte koordinátora BOZP pro svou stavbu?

Koordinace engineering s. r. o.

Naši klienti